Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2019

19:44
6730 80cb 500
Reposted fromexistential existential viagregorczykm gregorczykm

October 18 2019

20:55
7785 f92e 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viajoannem joannem
Sponsored post
20:51
20:51
4743 9416 500
Reposted fromanheros anheros viaNeverLoseHope NeverLoseHope

September 24 2019

13:53
8506 f15e 500
Reposted fromzciach zciach viagregorczykm gregorczykm
13:47
6434 0c0c 500
Reposted fromnyaako nyaako viaherbatkowa herbatkowa

September 09 2019

18:57
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viakalbien kalbien
18:56
0832 0f64 500
rób!
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viakalbien kalbien
18:54
8002 2ba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeattman beattman

August 11 2019

10:57
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool viaikari ikari

June 03 2019

14:22
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool viaikari ikari
14:15
Reposted fromFlau Flau viakalbien kalbien

March 09 2019

20:05
6586 269f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaikari ikari
19:33
7510 bb39 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
19:29

August 21 2018

22:36
22:18
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viagregorczykm gregorczykm

August 19 2018

18:20
6334 f008 500
18:14
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viaSmerfMaruda SmerfMaruda
18:14
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viaSmerfMaruda SmerfMaruda
18:11
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt viagregorczykm gregorczykm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...