Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

18:57
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viakalbien kalbien
18:56
0832 0f64 500
rób!
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viakalbien kalbien
18:54
8002 2ba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeattman beattman

August 11 2019

10:57
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool viaikari ikari

June 03 2019

14:22
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool viaikari ikari
14:15
Reposted fromFlau Flau viakalbien kalbien

March 09 2019

20:05
6586 269f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaikari ikari
19:33
7510 bb39 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
19:29

August 21 2018

22:36
22:18
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viagregorczykm gregorczykm

August 19 2018

18:20
6334 f008 500
18:14
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viaSmerfMaruda SmerfMaruda
18:14
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viaSmerfMaruda SmerfMaruda
18:11
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt viagregorczykm gregorczykm
18:10
2875 6a56 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagregorczykm gregorczykm
18:10
6142 b13d 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
18:04
4436 05d5

antipahtico:

Malleus

18:01
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się. 
— Andrzej Sapkowski
18:01
0828 ba1e 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viapffft pffft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl